Login

Vybavení školy

Prostorové podmínky školy Mochov můžeme hodnotit celkově jako velmi dobré. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách. Školní družina pro svoji činnost využívá v odpoledních hodinách jednu z učeben. Součástí školy je tělocvična se samostatnými šatnami, která je pro odpolední a večerní cvičení pronajímána TJ Sokol Mochov. V areálu mochovské školy je velká a krásná školní zahrada, kterou využíváme při tělesné výchově, pro činnost ŠD a pro relaxaci žáků o přestávkách. Z peněz od našich sponzorů jsou zde nainstalovány herní prvky z akátového dřeva.
Ve škole máme vybudovánu počítačovou učebnu. Počítače jsou i v ostatních třídách. Všechny jsou propojeny v síti, napojeny na internet a plně využívány při vyučování. Ve třech třídách jsou  interaktivní tabule, které umožňují nejmodernější formy výuky. Samozřejmostí je i nákup nových klasických učebních pomůcek.
Důraz klademe na neustálé vylepšování prostředí školy a na zvyšování estetické úrovně. Všechny učebny jsou vybaveny novým, výškově stavitelným žákovským nábytkem. Nový nábytek je i ve školní jídelně a šatnách. Pro chvíle odpočinku o velkých přestávkách byl v prostoru vestibulu zřízen hrací koutek.

Zpět na hlavní výpis

Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy