Login

Aktuality ZŠ Mochov

Rozhodnutí o přijetí k ZV


V sekci Dokumenty je zveřejněno Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání.


Ozdravný pobyt v přírodě


Chata Ferra, Horní Lánov 160, 543 41 Lánov

 

1. skupina

Odjezd: v sobotu 12. 5. v 8.00 od školy

Příjezd: ve středu 16. 5. 12.30  - 13.00 ke škole

2. skupina

Odjezd: ve středu 16. 5. v 8.00 od školy

Příjezd: v neděli 20. 5. 12.00  - 12.30 ke škole

 

Posudky zdravotní způsobilosti je nutno odevzdat ve škole do 10. 5. , potvrzení bezinfekčnosti až v den odjezdu na ozdravný pobyt.

 

Cyklus certifikovaných programů všeobecné primární prevence Etické dílny


My, učitelé, nebo pozvaní odborníci vedeme pravidelně s žáky besedy na téma rizikového chování dětí (šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání návykových látek, chování v dopravě…). V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se společností Hope4kids a její divizí Etické dílny, která se na profesionální úrovni na českých školách specializuje na organizování programů s tematikou mezilidských vztahů a chování žáků. Programy se zaměřují na rozvíjení pozitivních vlastností, sociálních dovedností a upevňování vztahů ve třídě.

Na říjen jsme objednali první část cyklu programů s tím, že na základě zájmu žáků budeme případně na jaře pokračovat s dalšími programy. Díky zajímavým tématům, ale i milému, empatickému a kreativnímu vystupování paní lektorky Rút Kořínkové se program setkal u dětí s velkým zájmem a příznivou odezvou. V těchto dnech tak probíhá druhá část cyklu programů a poslední část je již objednána na polovinu června.

Z nabídky Etických dílen jsme pro naše žáky vybrali programy Jak se chránit v nebezpečných situacích, Jak se stát dobrým kamarádem, Jak mít pěkný vztah s rodiči, Jak být v pohodě se sourozenci, Jak správně používat internet.

Někteří z vás se již možná zúčastnili „tematických setkání s odborníky“, které škola v letošním školním roce začala organizovat pro rodiče našich žáků. Doposud se uskutečnily dvě besedy z cyklu Naše děti – naše bohatství a co my rodiče? s psycholožkou PhDr. Lenkou Kolajovou. Na přelom května a června připravujeme besedu s lektorkou Etických dílen paní Rút Kořínkovu. Byli bychom moc rádi, kdybyste si v předprázdninovém čase našli chvíli a s paní Kořínkovou si o její práci a zkušenostech s dětmi přišli popovídat.


Základní škola Mochov přijme učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ.

Nástup: 1.9. 2018

Kontakty:

telefon:  326 992 435, 731 495 239

e-mail:   zs.mochov@seznam.cz

 

Program akcí na březen - květen


Preventivní program Etické dílny

Buďme kamarádi
(5.3.)

 – 1. a 2. ročník

Jak být v pohodě se sourozenci (7.3.)

 – 3. ročník

Jak se stát dobrým kamarádem (9.3.)

 – 4. ročník

Jak správně využívat internet (9.3.)

 – 5. ročník

 

13.3. Návštěva nastávajících prvňáčků z MŠ při výuce  v 1. ročníku

14.3. Beseda s knihovnicí paní Petrou Vokounovou v Obecní knihovně Mochov

27.3. třídní schůzka rodičů – 16.00 hod.

 

29.3. velikonoční prázdniny

 

3.4. Cestovatelsko-geografický projekt pro školy -  Brazílie (Kulturní dům Čelákovice) 

 

10.4. Projekt „Čisté Pošembeří – to má smysl“
       

12.4. Zápis do 1. ročníku (13.30 - 17.30)

 

27. 4.  Divadlo Gong – 3.- 5. ročník -  Dobrodružství Toma Sawyera

 

20.4. Den Země

 

30. 4. a 7. 5. ředitelské volno


  4. 5. focení žáků

 

12. 5. - 16. 5. ozdravný pobyt v přírodě Krkonoše   1. skupina

 

16.5. - 20. 5. ozdravný pobyt v přírodě Krkonoše    2. skupina

 

Zápis do 1. ročníku


Zápis do 1. ročníku se bude konat 12. dubna 2018.

V letošním roce se k zápisu dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky.

Na stránkách www.zsmochov.cz jsou v sekci Dokumenty uložena Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku i Registrační lístek k zápisu.

Rodiče, kteří budou mít zájem přihlásit dítě k základnímu vzdělávání na naší škole, pošlou v době od 1. do 30. března vyplněný  

registrační lístek na adresu školy: Základní škola Mochov, Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov.

Při zápisu vyplní rodiče Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Ti, kteří budou pro své dítě žádat odklad, vyplní formulář

Žádost o odklad školní docházky.  Součástí této žádosti musí být i doporučení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo

klinického psychologa.

K zápisu přinesou rodiče také rodný list dítěte.

Do 1. ročníku bude v letošním roce přijato 17 žáků.

Projekt Nová škola


Od 1. srpna 2017 jsme zapojeni do projektu NOVÁ ŠKOLA, který je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát k tomuto projektu je uveřejněn v sekci Dokumenty.

Logická olympiáda


V týdnu od 1. do 7. 10. 2017. se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili  soutěže pořádané Mensou České republiky s názvem Logická olympiáda.
Tato  soutěž nevyžaduje naučené znalosti, ale především schopnost samostatného  logického uvažování.
Není jednoduchá a ani není koncipovaná tak, aby ji žáci  stihli bezchybně zvládnout.
Všichni zúčastnění ji absolvovali více či méně  úspěšně, ale hlavně se k této soutěži postavili velmi statečně, což je hodno  veliké pochvaly.

Zájmové vzdělávání pro školní rok 2017- 2018


Kroužky vedené společností Rytmik začnou pracovat od 9. října, kroužek anglického jazyka v pátek 6. října, ostatní
od 2. října.

Kroužky vedené lektory společnosti Rytmik

Pondělí     1430 – 1530            florbal                           

Pátek        1400 – 1500            taneční 1.- 3. ročník

                  1500 – 1600            taneční 4. a 5. ročník                     

Středa      1430 – 1530            jóga

           

Anglický jazyk School Tour  1. – 2. ročník

Pátek       1230 – 1315             1. ročník

                 1320 – 1405                2. ročník    

TJ Spartak Čelákovice

 Pátek       1600 – 1700             šachový kroužek      

               

 Organizované školou – vedou učitelé školy

 Čtvrtek     1515- 1600   2. - 4. roč.  Dovedné ruce

 

Jako součást výzvy MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ

Pondělí    1300 – 1430  Klub zábavné logiky  a deskových her

                  1300 – 1430 Čtenářský klub

Středa      1300 – 1430  Klub zábavné logiky  a deskových her

  

Model školy pro školní rok 2017 - 2018

I. třída (4. ročník) - třídní učitelka Mgr. Lenka Wildová

II. třída (2. A a 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Andrea Koubíková

III. třída (1. ročník) - třídní učitelka Mgr. Helena Klučinová

IV. třída (2. B a 3. ročník) - třídní učiteka Mgr. Věra Kašparová

                                      

DESATERO PRO PRVŇÁČKY


1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se sám obout, obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby na mě žádný z mých spolužáků nemusel čekat.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Umím rozlišit barvy a pojmenovat je.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a před jídlem i po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu až do konce.

9. Pohádky, filmy, písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do školní tašky si sám umím uložit věci.DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA1. Uvědomuji si, že školní docházka je pro dítě stejně důležitá, jako pro mě moje zaměstnání.

2. Každý den kontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Každý den kontroluji školní tašku, pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

4. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitele.

5. Domácí příprava by měla probíhat vždy v klidu a v příjemném prostředí tak, aby se dítě mohlo soustředit na práci.

6. Pravidelnou domácí přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

7. V klidu si každý den s dítětem popovídám o tom, co prožilo ve škole a snažím se odpovědět na jeho otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (výlet, knížka, rozhlas, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím a snažím se mu vysvětlit vše, čemu nerozumělo.

9. Své dítě pochválím za jeho snahu i práci ve škole.
Pomáhám mu v klidu a podporuji ho, když se mu něco nedaří.

10. Jsem součástí školy – podporuji práci všech pedagogů, případné problémy s nimi konzultuji, účastním se akcí školy.Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11.40

5. hod. - 11.50 - 12.35

Odpolední vyučování

6. hod. - 12.30 - 13.15

7.. hod - 13.25 - 14.10

Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy