Login

Aktuality ZŠ Mochov

Organizace posledního týdne letošního školního roku


V týdnu od 25. 6. končí vyučování ve všech ročnících po 4. vyučovací hodině - v 11. 40 hod.

Úterý 26. 6.  - Multikino Černý Most – animovaný film Coco              Odjezd v 7.45 !

Tato akce je hrazena z výtěžku z vánočního jarmarku a sběru starého papíru.

V pátek 29. 6. bude ráno rozdáno vysvědčení a žáci budou odcházet domů.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září.

Vyúčtování ozdravného pobytu v přírodě

Po celkovém vyúčtování letošního ozdravného pobytu v přírodě zbyla částka 3 259 Kč , to je 48 Kč na žáka. Tato částka bude v příštím roce použita na částečné zaplacení akce Dřevíčkování.

Program akcí na červen


 1. 6. Den dětí – „pyžamový den“

8. 6. Dopravní výchova 4. ročník  (Dopravní hřiště Čelákovice)      

Preventivní programy Etické dílny:

 Jak se máš? (11.6.)  – 1. a 2. ročník

Jak překonat starosti ve škole? (13.6.) – 3. ročník

Jak správně naložit se svými penězi?(15.6.) – 4. a 5. ročník

14. 6. - 17.00 třídní schůzka rodičů nastávajících prvňáčků

21. 6. Volby do školské rady (6.30-17.00)

26.6. Multikino CineStar Černý Most

29.6. Závěr školního roku

30. 6. – 2. 9. Hlavní prázdniny

Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září.

 

Cyklus certifikovaných programů všeobecné primární prevence Etické dílny


My, učitelé, nebo pozvaní odborníci vedeme pravidelně s žáky besedy na téma rizikového chování dětí (šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání návykových látek, chování v dopravě…). V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se společností Hope4kids a její divizí Etické dílny, která se na profesionální úrovni na českých školách specializuje na organizování programů s tematikou mezilidských vztahů a chování žáků. Programy se zaměřují na rozvíjení pozitivních vlastností, sociálních dovedností a upevňování vztahů ve třídě.

Na říjen jsme objednali první část cyklu programů s tím, že na základě zájmu žáků budeme případně na jaře pokračovat s dalšími programy. Díky zajímavým tématům, ale i milému, empatickému a kreativnímu vystupování paní lektorky Rút Kořínkové se program setkal u dětí s velkým zájmem a příznivou odezvou. V těchto dnech tak probíhá druhá část cyklu programů a poslední část je již objednána na polovinu června.

Z nabídky Etických dílen jsme pro naše žáky vybrali programy Jak se chránit v nebezpečných situacích, Jak se stát dobrým kamarádem, Jak mít pěkný vztah s rodiči, Jak být v pohodě se sourozenci, Jak správně používat internet.

Někteří z vás se již možná zúčastnili „tematických setkání s odborníky“, které škola v letošním školním roce začala organizovat pro rodiče našich žáků. Doposud se uskutečnily dvě besedy z cyklu Naše děti – naše bohatství a co my rodiče? s psycholožkou PhDr. Lenkou Kolajovou. Na přelom května a června připravujeme besedu s lektorkou Etických dílen paní Rút Kořínkovu. Byli bychom moc rádi, kdybyste si v předprázdninovém čase našli chvíli a s paní Kořínkovou si o její práci a zkušenostech s dětmi přišli popovídat.

Projekt Nová škola


Od 1. srpna 2017 jsme zapojeni do projektu NOVÁ ŠKOLA, který je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát k tomuto projektu je uveřejněn v sekci Dokumenty.

Zájmové vzdělávání pro školní rok 2017- 2018


Kroužky vedené společností Rytmik začnou pracovat od 9. října, kroužek anglického jazyka v pátek 6. října, ostatní
od 2. října.

Kroužky vedené lektory společnosti Rytmik

Pondělí     1430 – 1530            florbal                           

Pátek        1400 – 1500            taneční 1.- 3. ročník

                  1500 – 1600            taneční 4. a 5. ročník                     

Středa      1430 – 1530            jóga

           

Anglický jazyk School Tour  1. – 2. ročník

Pátek       1230 – 1315             1. ročník

                 1320 – 1405                2. ročník    

TJ Spartak Čelákovice

 Pátek       1600 – 1700             šachový kroužek      

               

 Organizované školou – vedou učitelé školy

 Čtvrtek     1515- 1600   2. - 4. roč.  Dovedné ruce

 

Jako součást výzvy MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ

Pondělí    1300 – 1430  Klub zábavné logiky  a deskových her

                  1300 – 1430 Čtenářský klub

Středa      1300 – 1430  Klub zábavné logiky  a deskových her

  

Model školy pro školní rok 2017 - 2018

I. třída (4. ročník) - třídní učitelka Mgr. Lenka Wildová

II. třída (2. A a 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Andrea Koubíková

III. třída (1. ročník) - třídní učitelka Mgr. Helena Klučinová

IV. třída (2. B a 3. ročník) - třídní učiteka Mgr. Věra Kašparová

                                      

DESATERO PRO PRVŇÁČKY


1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se sám obout, obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby na mě žádný z mých spolužáků nemusel čekat.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Umím rozlišit barvy a pojmenovat je.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a před jídlem i po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu až do konce.

9. Pohádky, filmy, písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do školní tašky si sám umím uložit věci.DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA1. Uvědomuji si, že školní docházka je pro dítě stejně důležitá, jako pro mě moje zaměstnání.

2. Každý den kontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Každý den kontroluji školní tašku, pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

4. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitele.

5. Domácí příprava by měla probíhat vždy v klidu a v příjemném prostředí tak, aby se dítě mohlo soustředit na práci.

6. Pravidelnou domácí přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

7. V klidu si každý den s dítětem popovídám o tom, co prožilo ve škole a snažím se odpovědět na jeho otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (výlet, knížka, rozhlas, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím a snažím se mu vysvětlit vše, čemu nerozumělo.

9. Své dítě pochválím za jeho snahu i práci ve škole.
Pomáhám mu v klidu a podporuji ho, když se mu něco nedaří.

10. Jsem součástí školy – podporuji práci všech pedagogů, případné problémy s nimi konzultuji, účastním se akcí školy.Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11.40

5. hod. - 11.50 - 12.35

Odpolední vyučování

6. hod. - 12.30 - 13.15

7.. hod - 13.25 - 14.10

Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy