Login

Aktuality ZŠ Mochov

Organizace posledního předvánočního týdne

 
Vánoční besídka pro rodinné příslušníky žáků se bude konat v úterý 18. prosince od 16. 00 hod.
 
V týdnu od 17. 12. odpadá odpolední vyučování. V pátek 21. prosince končí vyučování pro všechny ročníky po čtvrté vyučovací hodině v 11.40.
Provoz školní družiny i zájmových kroužků je beze změny.
Po vánočních prázdninách nastoupí žáci do školy ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 

Zájmová činnost

 

Kroužky vedené lektory společnosti Rytmik

 Středa      1300 – 1400            sportovní kroužek -mladší žáci

                   1415 – 1515            sportovní kroužek - starší žáci  

Pátek        1245 – 1345         taneční kroužek 3.- 5. ročník     

                   1450– 1550         taneční kroužek 1. a 2. ročník            

                  1350– 1450         florbal                                     

 Anglický jazyk School Tour 

Pátek        1145 – 1230        1. ročník

                   1235 – 1320        2. ročník

TJ Spartak Čelákovice

Pátek         1600 – 1700       šachový kroužek    

 Organizované školou – vedou učitelé školy

 Čtvrtek     1500- 1600    Dovedné ruce             

 Jako součást výzvy MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ

Středa        1300 – 1430      Klub zábavné logiky  a deskových her

 

Akce na prosinec


 

2. 12. 13.00 – 17.00 Den otevřených dveří

                                     Vánoční jarmark

5. 12. Mikulášská nadílka

           Výchovné pořady – Vývoj hudebních nástrojů

Hudební cesta časem                 

10. -12. 12. Sběr starého papíru

17.12. loutkové představení  

18. 12. vánoční besídky                           

Po vánočních prázdninách nastoupí žáci do školy ve čtvrtek 3. ledna 2019.       Cyklus certifikovaných programů všeobecné primární prevence Etické dílny


My, učitelé, nebo pozvaní odborníci vedeme pravidelně s žáky besedy na téma rizikového chování dětí (šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání návykových látek, chování v dopravě…). V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se společností Hope4kids a její divizí Etické dílny, která se na profesionální úrovni na českých školách specializuje na organizování programů s tematikou mezilidských vztahů a chování žáků. Programy se zaměřují na rozvíjení pozitivních vlastností, sociálních dovedností a upevňování vztahů ve třídě.

Na říjen jsme objednali první část cyklu programů s tím, že na základě zájmu žáků budeme případně na jaře pokračovat s dalšími programy. Díky zajímavým tématům, ale i milému, empatickému a kreativnímu vystupování paní lektorky Rút Kořínkové se program setkal u dětí s velkým zájmem a příznivou odezvou. V těchto dnech tak probíhá druhá část cyklu programů a poslední část je již objednána na polovinu června.

Z nabídky Etických dílen jsme pro naše žáky vybrali programy Jak se chránit v nebezpečných situacích, Jak se stát dobrým kamarádem, Jak mít pěkný vztah s rodiči, Jak být v pohodě se sourozenci, Jak správně používat internet.

Někteří z vás se již možná zúčastnili „tematických setkání s odborníky“, které škola v letošním školním roce začala organizovat pro rodiče našich žáků. Doposud se uskutečnily dvě besedy z cyklu Naše děti – naše bohatství a co my rodiče? s psycholožkou PhDr. Lenkou Kolajovou. Na přelom května a června připravujeme besedu s lektorkou Etických dílen paní Rút Kořínkovu. Byli bychom moc rádi, kdybyste si v předprázdninovém čase našli chvíli a s paní Kořínkovou si o její práci a zkušenostech s dětmi přišli popovídat.

Projekt Nová škola


Od 1. srpna 2017 jsme zapojeni do projektu NOVÁ ŠKOLA, který je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát k tomuto projektu je uveřejněn v sekci Dokumenty.

DESATERO PRO PRVŇÁČKY


1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se sám obout, obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby na mě žádný z mých spolužáků nemusel čekat.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Umím rozlišit barvy a pojmenovat je.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a před jídlem i po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu až do konce.

9. Pohádky, filmy, písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do školní tašky si sám umím uložit věci.DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA1. Uvědomuji si, že školní docházka je pro dítě stejně důležitá, jako pro mě moje zaměstnání.

2. Každý den kontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Každý den kontroluji školní tašku, pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

4. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitele.

5. Domácí příprava by měla probíhat vždy v klidu a v příjemném prostředí tak, aby se dítě mohlo soustředit na práci.

6. Pravidelnou domácí přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

7. V klidu si každý den s dítětem popovídám o tom, co prožilo ve škole a snažím se odpovědět na jeho otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (výlet, knížka, rozhlas, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím a snažím se mu vysvětlit vše, čemu nerozumělo.

9. Své dítě pochválím za jeho snahu i práci ve škole.
Pomáhám mu v klidu a podporuji ho, když se mu něco nedaří.

10. Jsem součástí školy – podporuji práci všech pedagogů, případné problémy s nimi konzultuji, účastním se akcí školy.Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11.40

5. hod. - 11.50 - 12.35

Odpolední vyučování

6. hod. - 12.30 - 13.15

7.. hod - 13.25 - 14.10

Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy