logotyp

Aktuality ZŠ Mochov

Informace - začátek školního roku


5. 8. 2020

DOPRAVA

Vážení rodiče,

na základě jednání zástupců obce se společností ROPID bylo dohodnuto dopravování žáků ZŠ Mochov do Nehvizd následujícím způsobem:

Ráno budou moci žáci jezdit spojem PID 482 ze zastávky „Mochov“ do zastávky „Nehvizdy, Škola“. Pravidelně tato linka odjíždí z Mochova v 7.33. Od 30. 8. 2020 bude na tuto linku přidán zrychlený spoj s odjezdem z Mochova v 7.55, příjezdem do Nehvizd v 8.02.

Nemůžeme samozřejmě přikazovat, které ročníky našich žáků budou jezdit v 7.33, které v 7.55. Pozdější spoj ale poveze převážně jen žáky naší školy, byl by proto asi výhodnější pro menší děti, které by se tak v autobuse nepotkávaly s žáky druhého stupně.

Začátek vyučování bude pro všechny žáky školy v 8.15.

Jízdní řád linky PID 482 je ke stažení v sekci Dokumenty.

Odpolední odvoz dětí z Nehvizd zpět do Mochova bude zajištěn pravidelnými spoji linky 482 s odjezdy od nehvizdské školy v 13.00, 14.05, 15.15, případně linkou 398 ze zastávky „Nehvizdy“ v: 12.06,13.06, 13.36, 14.06,14.36, 15.06 hod.

Žáci, kteří budou využívat tuto hromadnou dopravu, musí mít zřízenu průkazku PID nebo PID Lítačku.

https://pid.cz/tarifni-pojmy/prukazky-pid/

Podle názoru rodičů žáků, kteří již do Nehvizd dojíždějí, je výhodnější zřízení lítačky.

OBĚDY

Nejpozději v pátek 21. 8. budu posílat do Školní jídelny Nehvizdy seznam našich žáků, kteří se budou v této jídelně stravovat.

Chtěla bych požádat rodiče žáků, kteří NEMAJÍ ZÁJEM o stravování ve školní jídelně, aby mi tuto informaci předali nejpozději do čtvrtka 20. 8. na email školy zs.mochov@seznam.cz nebo poslali SMS na tel. 731 495 239. 

PLAVECKÝ KURZ

Plavecký kurz v Plavecké škole Neratovice je organizován pro žáky 1. -5. ročníku. Jedná se o 10 dvouhodinových lekcí. První lekce – úterý 8. září, poslední lekce – úterý 10. listopadu.

Plavecký kurz je součástí školního vzdělávacího programu. Žák z něj může být omluven ze zdravotních důvodů na základě potvrzení dětského nebo odborného lékaře

Cena za kurz je 1000,- Kč (100,- Kč za dvouhodinovou lekci). Žákům 2. a 3. ročníku je tento poplatek každoročně hrazen školou.

Cena za autobusovou dopravu bude rozpočítána mezi všechny přihlášené žáky. Předběžná cena za dopravu je 900,-Kč - 1000,- Kč.

Poplatek za kurz i autobus bude splatný do konce listopadu na účet školy.

V případě, že se vaše dítě nebude kurzu plavání účastnit, oznamte prosím tuto informaci nejpozději do pátku 21. srpna na email školy zs.mochov@seznam.cz nebo pošlete SMS na číslo 731 495 239.

ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy pro nastávající školní rok musíme tvořit v součinnosti s rozvrhy hodin ZŠ Nehvizdy.

V současnosti mohu předběžně oznámit, že 3. - 5. ročník bude mít  v úterý odpolední vyučování.

 Andrea Koubíková

Konzultace se speciálním pedagogem


 Vážení rodiče,

víme, že minulý školní rok byl pro vás a vaše děti náročný.
Pokud cítíte, že mají vaše děti s něčím potíže či se chcete jen ujistit, zda
všemu dobře rozumí, můžete kontaktovat v průběhu  srpna paní učitelku
Lenku Wildovou, která je na naší škole speciálním pedagogem. Lze se
s ní domluvit na individuální či skupinovou konzultaci prostřednictvím
emailu (lwildova@seznam.cz) či telefonního čísla (775091975 - raději sms).
Formu si domluvíte osobně. Tuto nabídku mohou využít žáci všech ročníků.

A.K.


Projekt Nová škola II


Od 1. září 2019 jsme zapojeni do projektu Nová škola II.

V sekci Dokumenty je uložen plakát Publicita k tomuto projektu.


Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek


Stávající rozvržení vyučovacích hodin bude pro školní rok 2020/2021

upraveno podle jízdních řádů autobusů.

Zde uvedené časy jsou proto zatím jen orientační.

Dopolední vyučování

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11.40

5. hod. - 11.50 - 12.35

Odpolední vyučování

6. hod. - 12.35 - 13.20

7.. hod - 13.25 - 14.10

Aktuality

Informace - začátek školního roku

5. 8. 2020DOPRAVAVážení rodiče,na základě je...

Konzultace se speciálním pedagogem

 Vážení...

Projekt Nová škola II

Od 1. září 2019 jsme zapojeni do projektu Nová škola II. V sekci Dokumenty je ulož...

Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

Stávající rozvržení vyučovacích hodin bude pro školní rok 2020/2021 upraveno po...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy