Login

Aktuality ZŠ Mochov

Sběr starého papíru


Na závěr školního roku organizujeme ještě jednu sběrovou akci.

Kontejner bude přistaven na školní zahradu v pondělí 15. června ráno, odvezen bude ve

středu 17. června v dopoledních hodinách.

Děkujeme všem, kteří se sběrové akce zúčastní.

Andrea Koubíková

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách a jejích podmínkách


Od pondělí 25. 5.  bude obnoven provoz naší školy pro 4 oddělení žáků a jedno oddělení školní družiny.

Dopolední blok výuky bude začínat v 8.00 a končit v 11.40. Provoz školní družiny bude záviset na zájmu rodičů, nejdéle však do 17.00.

Osobní účast žáka na vzdělání musí jeho rodiče potvrdit písemně (email, SMS) třídní učitelce.

Pro žáky, kteří se nebudou osobně účastnit výuky, bude nadále pokračovat distanční výuka.

 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsaná tato prohlášení:

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

- písemné seznámení s dokumentem Provoz Základní školy Mochov v období do konce školního roku 2019/2020.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Dokumenty Čestné prohlášení i Provoz Základní školy Mochov v období do konce školního roku jsou uloženy v sekci Dokumenty. Formuláře.

Paní učitelky budou od žáků vybírat rodiči podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ráno 25. 5. před budovou školy.

Rodiče, kteří nemají možnost si čestné prohlášení vytisknout, oznámí tuto skutečnost nejpozději do pátku 22. 5. třídní učitelce. Dokument pro ně připravíme a předáme jim k podpisu přímo ráno 25. 5. před školou.

Škola dodrží všechna hygienická pravidla daná vládou. V rámci zdraví žáků a zaměstnanců školy žádáme rodiče o dodržování pravidel chování stanovených krizovými opatření i při pobytu žáků mimo školu. Omezí se tak riziko možné nákazy.

V případě schválení dotace na rekonstrukci školy nebude provoz školy v letošním školním roce již obnoven.


4. 5. 

Vážení rodiče,

v tuto chvíli mohu říci s jistotou to, že s ohledem na rozměry našich učeben můžeme do každé třídy umístit jen 9 lavic. To znamená, že by škola byla zpřístupněna pro 50 % našich žáků. Školní jídelna nebude po znovuotevření školy v provozu. Obnovení provozu školní družiny je v tuto chvíli také závislé od personálních možností školy a počtu žáků, kteří by o ŠD měli zájem.                                                                                             

 I v dnešní době některé rodiny nemají internetové připojení nebo si informace na webu pravidelně nečtou. Nyní je pro nás nejdůležitější co nejdříve zjistit, kolik rodičů má v úmyslu nechat své dítě i nadále doma a na základě zjištěných informací zpracovat přesný postup znovuotevření školy.

Toto je také důvod, proč jsme se s kolegyněmi dohodly, že budeme rodiče kontaktovat osobně.

Hygienická pravidla stanovená MŠMT budou samozřejmě ve škole dodržena.

S pozdravem

Andrea Koubíková

Podklady pro hodnocení žáků na konci školního roku


MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Na základě výše uvedené vyhlášky zohlední závěrečné hodnocení našich žáků na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 skutečnost, že nebylo možno naplnit všechny výstupy ŠVP a soustředili jsme se proto především na hlavní výstupy v profilových předmětech.

Dokument Podklady hodnocení vzdělávání žáků Základní školy Mochov je uložen v sekci Dokumenty. Formuláře.

 

Ozdravný pobyt v přírodě


Vážení rodiče,

ozdravný pobyt žáků nelze v letošním školní roce uskutečnit. Poskytovatelé ubytovacích

služeb nám bohužel nejsou schopni zaplacené zálohy vrátit. Po dohodě s nimi jsme objednali

ozdravný pobyt na příští školní rok a zaplacené zálohy budou převedeny na tento pobyt.

Nově objednané termíny ozdravného pobytu pro rok 2020/2021:

2. ročník (letošní prvňáčci): 24. 5. - 28. 5. 2021

Ostatní ročníky: 31. 5. - 4. 6. 2021

Andrea Koubíková

Několik zajímavých odkazů pro chvíle volna :-)


FAČR spustila projekt – trénuj doma!

https://facr.fotbal.cz/trenuj-doma-jak-se-pripravovat-v-omezenych-podminkach/a12264

 

Ve spolupráci s iniciativou #kulturažije budou na Mall.tv odvysílána ve 30minutovém formátu

čtení významných českých autorů.

Projekt startuje od středy 8. dubna ve 14:00 a vysílá se každý den. 

Přenosy najdete na internetové televizi: https://www.mall.tv/svet-knihy


Virtuální prohlídky Národního muzea

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea

Český rozhlas – čtenářský deník

 https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik

  

Krátce ze ZOO

 https://www.youtube.com/channel/UChEXjuYx8GyEYeMYP7LGUTA 

 

Přijímací řízení na střední školy


Ministerstvo školství zveřejnilo na svých stránkách dokument INFORMACE K NOVÉMU 


ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ

STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 

Plánovaná rekonstrukce školy


Vážení rodiče,

v Mochovském zpravodaji jste na podzim mohli číst nebo jste slyšeli,

že se plánuje rekonstrukce základní školy.

Obecní úřad podal žádost o dotaci na rekonstrukci školy a čeká se na její schválení. 

V současné době Vám proto nemůžeme dát žádné bližší informace.

Jestliže  bude dotace schválena, svoláme ihned informativní schůzku.

Andrea Koubíková

Projekt Nová škola II


Od 1. září 2019 jsme zapojeni do projektu Nová škola II.

V sekci Dokumenty je uložen plakát Publicita k tomuto projektu.


Zájmová činnost 2019/2020


Kroužky vedené lektory společnosti Rytmik

Středa       sportovní kroužek I. skupina    1300 – 1400 

                                                   II. skupina    1415 – 1515

  Pátek         taneční kroužek  I. skupina    1350 – 1450 

                                                    II. skupina   1450 – 1550

                   florbal                    1250 – 1350         

 

TJ Spartak Čelákovice

Pondělí    šachový kroužek     1600 – 1700

                       

 Organizované školou – vedou učitelé školy

 Čtvrtek     Dovedné ruce         1500- 160

 

Jako součást výzvy MŠMT Šablony II  (projket Nová škola II )

Pondělí      Čtenářský klub        1245 – 1415  

Středa        Klub zábavné logiky a deskových her 1245 – 1415 

 

Anglický jazyk School Tour 

Pátek        1145 – 1230             

 

DESATERO PRO PRVŇÁČKY


1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se sám obout, obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby na mě žádný z mých spolužáků nemusel čekat.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Umím rozlišit barvy a pojmenovat je.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a před jídlem i po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu až do konce.

9. Pohádky, filmy, písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do školní tašky si sám umím uložit věci.Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11.40

5. hod. - 11.50 - 12.35

Odpolední vyučování

6. hod. - 12.35 - 13.20

7.. hod - 13.25 - 14.10

Aktuality

Sběr starého papíru

Na závěr školního roku organizujeme ještě jednu sběrovou akci.Kontejner bude přistav...

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách a jejích podmínkách

Od pondělí 25. 5.  bude obnoven provoz naší školy pro 4 oddělení žáků a jedno o...

Podklady pro hodnocení žáků na konci školního roku

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2...

Ozdravný pobyt v přírodě

Vážení rodiče,

Několik zajímavých odkazů pro chvíle volna :-)

FAČR spustila projekt – trénuj doma!

Přijímací řízení na střední školy

Ministerstvo školství zveřejnilo na svých stránkách dokument INFORMACE K NOVÉMU 

Plánovaná rekonstrukce školy

Vážení rodiče,v Mochovském zpravodaji jste na podzim mohli číst nebo jste slyšeli,...

Projekt Nová škola II

Od 1. září 2019 jsme zapojeni do projektu Nová škola II. V sekci Dokumenty je ulož...

Zájmová činnost 2019/2020

Kroužky vedené l...

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 2. Umím se sám obout, o...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy